KLUB MŁODEGO HISTORYKA

Od roku szkolnego 2020/2021 prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z historii w ramach Klubu Młodego Historyka. Wszyscy chętni uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu. Prowadzone są lekcje terenowe, aby przybliżyć miejsca ważne dla historii miasta. Uczniowie będą mogli również przygotowywać się do szkolnych konkursów historycznych. W tym roku szkolnym organizujemy konkurs „Odradzająca się niepodległa Polska”, zaplanowany na 9.XI.2020 oraz konkurs mitologiczny, zaplanowany na marzec 2021 roku.

15 października 2020 wybraliśmy się na spacer śladami Orląt Przemyskich. Już sam budynek naszej szkoły jest szczególnym miejscem, ponieważ w 1918 roku mieściło się tu gimnazjum, którego uczniowie brali udział w walkach z listopada tegoż roku. Upamiętnia to tablica na murach szkoły. Następnie przeszliśmy się pod pomnik Orląt Przemyskich, a następnie mostem im. Orląt Przemyskich doszliśmy do ul. Jagiellońskiej. Dalej już autobusem do Cmentarza Głównego przy ul. Słowackiego. Tam odszukaliśmy grobowiec Orląt Przemyskich oraz zwiedziliśmy wybrane cmentarze wojskowe. Pogoda i humory nam dopisywały. Wszyscy zadowoleni wróciliśmy do szkoły.