20 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ KRAJOBRAZU

Już od 5 lat dwudziesty dzień października jest obchodzony jako Dzień Krajobrazu. Szczególnym elementem każdego krajobrazu są drzewa. Tegoroczne działania są prowadzone pod hasłem „O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” – motto zaczerpnięte z wiersza Leopolda Staffa.

Drzewa pełnią funkcje przyrodnicze, klimatyczne, kulturowe, inspirują poetów i malarzy, często są symbolami.
Uczniowie klasy 3 przyłączyli się do obchodów. Z racji warunków środowiskowych – zdecydowano się na posadzenie drzew miniaturek. Tym niemniej jest to dowód na to, że młodzi ludzie pamiętają o ochronie i pielęgnowaniu naszego naturalnego środowiska. Oto przesłanie i prośba uczniów: przy każdej nadarzającej się okazji starajmy się upiększać nasz najbliższy krajobraz – bo jak mawiał mistrz Leopold: „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa w brązie zachodu kute wieczornym promieniem…”.