SZKOLNE KOŁO TURYSTYCZNE

22 października odbyło się pierwsze spotkanie członków Szkolnego Koła Turystycznego. Nasze koło będzie pracować w oparciu o zaangażowanie uczniów klas 4 i 5 – będą to stali członkowie SKT. Przyjęty plan działania zakłada organizację imprez turystycznych kwalifikowanych czyli tylko dla członków koła oraz otwartych, skierowanych do wszystkich uczniów szkoły z klas 4 – 7.

Ambicją naszą jest, aby wycieczki lub rajdy były ciekawe pod względem krajobrazowym, podróżniczym i przyrodniczym. Być może, kiedy pogoda pozwoli i nie zdarzą się inne nieprzewidziane sytuacje – SKT wyruszy w teren jeszcze jesienią.

W tej chwili zastanawiamy się nad nazwą naszego koła. A może ktoś z Was ma propozycję…