KONKURS BIBLIOTECZNY

W piątek 7 maja odbył się w naszej szkole międzyklasowy konkurs znajomości lektur szkolnych dla uczniów klas młodszych. Celem imprezy było poszerzenie zainteresowań i motywacji czytelniczych uczniów, kształtowanie u dzieci aktywności i kreatywności, wdrazanie do współpracy i do praktycznego zastosowania posiadanej wiedzy i umiejętności.
Uczniowie pracując w grupach składających się z dzieci klas pierwszych, drugich i trzecich wspólnie rozwiązywali test zawierający zadania do omówionych przez klasy lektur.

Wszystkie drużyny wykazały się dobrą znajomością lektur i umiejętnością pracy w grupach. Największą ilość punktów zdobyły ex aequo dwie drużyny, które reprezentowali:

• Hanna Andrejko, Karol Buk, Julian Mikuła, Marek Plichta – klasa 3,
• Karol Grzywacz, Karol Janusz, Paulina Pilawa, Wiktoria Wasilewska – klasa 2,
• Amelia Błaszkowska, Julia Błaszkowska, Wiktoria Partyka, Katarzyna Szremska – klasa 1.

Laureatom serdecznie gratulujemy.

Zachęcamy wszystkich do sięgania po książki i odwiedzania naszej biblioteki.