CZAS NA ROCZNICĘ – PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

W tym roku szkolnym, pomimo nauki zdalnej, działalność kółka historycznego była kontynuowana, choć w zmienionej formule. Od stycznia do maja 2021 roku był realizowany projekt edukacyjny Czas na rocznicę. Projekt o tematyce historycznej był przeznaczony dla uczniów klas IV–VII, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i możliwości czwartoklasistów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z historią.

Uczniowie raz w miesiącu otrzymywali materiały dotyczące określonego wydarzenia z historii Polski, którego rocznica przypadała w danym miesiącu. Uczniowie samodzielnie zapoznawali się z zagadnieniem i raz w miesiącu spotykaliśmy się, aby temat omówić, a następnie wykonać zadania sprawdzające znajomość zagadnienia. Tym sposobem uczniowie pogłębiali swoją wiedzę i nabywali umiejętności potrzebne w dalszej nauce historii. W styczniowej edycji uczniowie zapoznali się z problematyką powstania styczniowego z roku 1863, a w lutym, w rocznicę ślubu Jadwigi i Jagiełły zgłębiali warunki unii polsko-litewskiej podpisanej w 1385 roku. W marcu przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, dlatego też uczniowie z zaciekawieniem czytali o procesie Witolda Pileckiego, który miał miejsce w marcu 1948 roku. Z kolei w kwietniu uczniowie dowiedzieli się więcej o okolicznościach złożenia hołdu pruskiego w roku 1525. Natomiast majowa edycja projektu poświęcona była Armii Polskiej gen. W. Andersa i walecznej postawie polskich żołnierzy w bitwie o Monte Cassino.

Projekt ten cieszył się szczególnym zainteresowaniem uczniów klas IVa i VIa. Wszystkim uczestnikom dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie. Szczególne podziękowania należą się Lenie Kochanowicz, uczennicy VIa, oraz Emilce Siemaszko, uczennicy IVa, za uzyskane wyniki i udział we wszystkich edycjach projektu.

Pozostali uczestnicy to:
Julia Mucha, kl.IVa, uczestniczyła w 3 edycjach;
Wiktoria Nuckowska, kl. IVa, i Hubert Pawliszak , kl. VIa, w 2 edycjach;
Nikola Grobelna, kl. IVa, Gabriel Obłoczyński, kl. VIa, Patyk Kapłoniak, kl. VIa, Aleksander Grzywacz, kl. VIa, wzięli udział w jednej edycji.

Beata Opałka
nauczycielka historii