PAMIĘTAMY

2 listopada uczniowie klas II i III wybrali się na Cmentarz Zasański w Przemyślu celem uczczenia pamięci zmarłych. Dzięki spacerowi uczniowie poznali historię cmentarza oraz odwiedzili pamiątkowe miejsca: bramę główną, krzyż wykonany z fragmentów przęseł zburzonego mostu, dwa pylony granitu pochodzącego z przemyskich fortów zwieńczonych rzeźbami Józefa Wilka, kaplicę. Dzieci zapaliły znicze na grobach żołnierzy armii austro-węgierskiej, legionistów, poległych w walkach o Przemyśl tuż po zakończeniu I wojny światowej i żołnierzy z czasów II wojny światowej. Spacer alejkami cmentarza był dla nas ogromnym przeżyciem. Dzieci poznawały tradycje, zwyczaje związane ze Świętem Zmarłych, uczyły się właściwie zachowywać się na cmentarzu.

To była bardzo ważna lekcja wychowania obywatelskiego i patriotycznego, która pozostanie nam w pamięci.