WIZYTA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

Klasa 8a z wizytą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu, czyli Szkolny Ośrodek Kariery znowu w akcji!