UROCZYSTY APEL – FOTORELACJA

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze. Dla nas każde dziecko jest wyjątkowe. 

W imieniu Grona Pedagogicznego i Pracowników naszej szkoły serdecznie dziękujemy za przygotowanie pięknego programu artystycznego z okazji naszego święta. 

A oto relacja foto z naszego uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.