OGÓLNOPOLSKI I MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY W KLASIE DRUGIEJ

Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci Uczą Rodziców”, to comiesięczne lekcje podejmujące tematykę bezpieczeństwa, ekologii, kultury i historii. Realizując ten program uczniowie klasy drugiej dowiedzieli się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, w jaki sposób korzystać z Internetu. Poznali jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Poszerzali wiedzę o mieszkańcach lasów, poznawali gatunki drzew. Nabywali i utrwalali wiedzę o symbolach narodowych Polski i postaciach, które miały znaczący wpływ na Odzyskanie Niepodległości. Poznawali kosmos.

Uczniowie klasy drugiej przystąpili też do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Poznaj swojego sąsiada”. W ramach projektu zrealizowana została lekcja obejmująca zagadnienia takie jak dziedzictwo kulturowe Polski i Czech, symbole narodowe, wybitni obywatele, zwyczaje, kultowi bohaterowie bajek.

Każda propozycja lekcji budziła zainteresowanie i zachęcała do twórczej pracy.