SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

REGULAMIN KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. I Newtona w Przemyślu.

Temat konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej, w której należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia.

Cele konkursu:

 • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
 • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży;
 • Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).

Zasady uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
 • Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć jedną pracę przestrzenną, o podstawie nie większej niż 40cm x 40cm, wykonaną z dowolnego tworzywa i dowolną techniką, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych.
 • Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, itp.).
 • Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora oraz klasę.
 • Prace konkursowe należy składać w terminie od 11 – 13 grudnia w wyznaczonym miejscu na korytarzu szkolnym.
 • Po rozstrzygnięciu wyników konkursu i wręczeniu nagród, wszystkie szkopki zostaną przekazane na Kiermasz Świąteczny organizowany przez Szkołę.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków niniejszego regulaminu.

Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

 • Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury.
 • Szopki będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu, wkład i estetyka pracy, użyte materiały oraz trwałość konstrukcji.
 • Dla 3 najpiękniejszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody.
 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 14.12.2023 r.
 • Po zakończeniu konkursu wszystkie szopki zostaną przekazane na Szkolny Kiermasz Świąteczny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wszystkich uczniów wraz z rodzinami!