ERASMUS+ MŁODZIEŻ Z TURYNU Z WIZYTĄ W NEWTONIE

W ramach projektu ERASMUS+ gościliśmy w murach naszej szkoły delegację włoskiej młodzieży oraz dwoje nauczycieli z Instytutu Alighieri-Kennedy w Turynie. Ich wizyta była kontynuacją projektu, jaki rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku. Odwiedziliśmy wówczas ich szkołę oraz piękne i gościnne miasto Turyn. Uczniowie i nauczyciele włoscy zostali serdecznie powitani w naszej szkole przez dyrekcję oraz ciekawych spotkania z nimi uczniów. Następnie mieli doświadczenie zanurzenia w życiu naszej szkoły poprzez uczestniczenie w zajęciach i aktywnościach, które dla nich przygotowaliśmy. Owocna wizyta naszych gości trwała przez kilka dni, podczas których uczniowie włoscy i polscy pogłębili znajomość języka angielskiego, a także więzy przyjaźni, które niewątpliwie ich połączyły.