INFORMACJA O NABORZE!

Dyrekcja Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. I. Newtona w Przemyślu informuje, że prowadzony jest nabór do klasy czwartej o profilu informatycznym.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. (16)670-54-20.